Programator AVR

Sprawdziłem programator AVRów. Rejestruje się w systemie i można programować mikrokontrolery. Niestety rejestruje się ze złymi prawami dostępu i nie można z niego skorzystać jako zwykły użytkownik.

make program
avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp -U flash:w:MAOR_main.hex
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc
make: *** [program] Error 1

Należy się dodać do grupy “plugdev”:

$ sudo gpasswd -a  plugdev

I należy utworzyć nową regułę udev’a w pliku /etc/udev/rules.d/59-programator.rules:

# USBAsp programator
SYSFS{idVendor}=="16c0",SYSFS{idProduct}=="05dc",GROUP="plugdev",MODE="666"

Teraz restart udev:

$ sudo service udev restart
udev start/running, process 9870

Teraz podłączamy ponownie programator i sprawdzamy czy działa już jako zwykły użytkownik:

$ avrdude -p atmega32 -P usb -c usbasp

avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude: Device signature = 0x1e9502

avrdude: safemode: Fuses OK

avrdude done.  Thank you.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s